Gasilci in njihova zgodovina

Že stari Grki so poznali prve nočne stražarje, ki so čuvali mesta pred sovražniki pa tudi pred morebitnimi požari. Gasilsko službo so še bolje uredili Rimljani, kjer se so se gasilci delili na privatne in državne. Poleg državne gasilske organizacije so imeli posamezni bogataši v svojih vilah svoje gasilske čete ter alarmne naprave za javljanje požara. Tudi v tem času so bili prav tako poznani gasilci, ki so delovali prostovoljno. V prostovoljna društva gasilcev so se zlasti vključevali obrtniki.

Po propadu rimskega imperija tudi gasilci za nekaj časa poniknejo. Ponovna uredba nočnih stražarjev, kakršno so že poznali stari Grki, je znana iz časa Karla Velikega oziroma iz začetka devetega stoletja.

Srednjeveški gasilci

V srednjem veku so gasilci najuspešneje delovali na ozemlju Francije, Italije, Anglije, Nemčije. Kljub temu pa tovrstni gasilci še zdaleč niso dosegli takšne ureditve, kot so jo poznali Rimljani. Srednjeveška fevdalna družba je bila namreč preveč razdrobljena, omejena, prav tako ni posvečala posebne pozornosti ognju. 

V začetku 15. stoletja je bila na novo izumljena brizgalna brizga

Prva gasilska brizgalna brizga je bila izumljena pod okriljem Rimljanov. Tedanji rimski gasilci so poleg brizge pri svojem delu uporabljali še vedra, lestev, drogove, ponjave, košare, metle ter podobno. Njihova brizgalna brizga pa je po propadu rimskega imperija izginila.

Šele v začetku 15. stoletja je bila tovrstna gasilska oprema na novo izumljena. Prva parna brizgalna brizga pa se pojavi šele v 19. stoletju, natančneje leta 1829. Prva bencinska motorna brizgalna brizga pa je nastala leta 1909.

Naši pomembni gasilci iz zgodovine

Med pomembnejše gasilce, ki so pri nas pisali zgodovino, prištevamo Frana Barleta, Josipa Turka in Frana Trošta. Barle je bil pomemben gasilec, odličen organizator pa tudi vrhunski pisec strokovnih gasilskih člankov. Bil je urednik revije Gasilec in prvi vodja – starešina – ustanovljene Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana – leta 1919.

Med pomembnejšimi gasilci je bil Turk, ki je po smrti Barleta prevzel starešinstvo JGU ter slovensko gasilstvo vodil do leta 1936.